Välj en sida
Marknadsföring & Nyföretagande i lågkonjunktur – Hur då?

Ha fokus på ditt varumärke!

Arbetet med en varumärkesstrategi blir din konkreta plan för hur du ska arbeta och utveckla ditt varumärke. Ett varumärkes design är dess visuella identitet. En kommunikationsstrategi behövs för att översätta företagsmål till konkreta nåbara mål. En bra design...